Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny

Znajdujesz się w: Skip Navigation LinksStrona główna > Informacje o portalu
Uwaga !!! Ważna informacja !!!

Pouczenie dla powoda na podstawie art. 125 § 2[1] K.p.c.:
Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

EPU - Informacja dla pozwanych i ich pełnomocników

Informacja dla Pozwanych i ich pełnomocników procesowych

Wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty jest doręczany pozwanemu pocztą w postaci wydruku weryfikacyjnego opatrzonego unikalnym 20 znakowym kodem nakazu.

Podając kod nakazu pozwany może potwierdzić istnienie elektronicznego nakazu zapłaty i zapoznać się z jego treścią w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl bez konieczności posiadania konta użytkownika w systemie e-sądu. Aby sprawdzić poprawność wydruku weryfikacyjnego należy podać numer kodu znajdującego się w prawym górnym rogu dokumentu. Strona internetowa umożliwiająca zapoznanie się z treścią elektronicznego nakazu zapłaty znajduje się pod wskazanym adresem.

W pouczeniu towarzyszącym doręczeniu pocztowemu wydruku weryfikacyjnego nakazu pozwany otrzymuje dodatkowo indywidualny kod dostępu do elektronicznych akt sprawy. Podając indywidualny kod dostępu w systemie teleinformatycznym e-sądu pozwany uzyskuje wgląd do elektronicznych akt sprawy bez konieczności posiadania konta użytkownika w systemie e-sądu. Strona internetowa umożliwiająca zapoznanie się z aktami elektronicznymi sprawy znajduje się pod wskazanym adresem.

Skorzystanie z możliwości zapoznania się z treścią elektronicznego nakazu zapłaty lub aktami elektronicznymi nie jest tożsame z wniesieniem pisma procesowego droga elektroniczną. Pozwany będzie w stanie komunikować się z sądem elektronicznym w formie tradycyjnej dopóki nie wniesie pisma procesowego w formie elektronicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w elektronicznym postępowaniu upominawczym doręczeń powodowi dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze (doręczenie elektroniczne), a pozwanemu w przypadku gdy wniesie pismo drogą elektroniczną. Dla pozwanego istnieje zatem możliwość wyboru sposobu komunikacji z sądem elektronicznym w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej). Należy jednak pamiętać, że wniesienie przez pozwanego pisma drogą elektroniczną uniemożliwi przyszłą komunikację z sądem w formie tradycyjnej.

Uzyskanie elektronicznego dostępu do sprawy przez pełnomocnika procesowego działającego w imieniu pozwanego wymaga podania przez pełnomocnika indywidualnego kodu dostępu pozwanego (będącego potwierdzeniem udzielenia pełnomocnictwa).

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w formie papierowego dokumentu oznaczonego sygnaturą sprawy umieszczoną w prawym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego, przesyłanego na adres

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 LUBLIN

nie wymaga zakładania konta użytkownika w systemie teleinformatycznym e-sądu. Pozwany może komunikować się z sądem za pośrednictwem dokumentów papierowych przesyłanych pocztą.

Wybór elektronicznej formy komunikacji z e-sądem jest możliwy pod warunkiem posiadania aktywnego konta użytkownika w systemie teleinformatycznym e-sądu oraz dysponowaniem ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego.

Konto użytkownika zakłada się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wniosku rejestracyjnego o założenie konta. Rejestracja konta w systemie.

Sprzeciw i inne pisma procesowe można podpisywać posiadanym certyfikatem kwalifikowanym, wystawionym przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji. Osoba nie posiadająca ważnego certyfikatu kwalifikowanego przed złożeniem pisma powinna złożyć wniosek o wydanie certyfikatu przez Centrum Certyfikacji EPU i pobrać certyfikat. Polityka certyfikacji.Pliki do pobrania:
1. Polityka_certyfikacji.pdf
Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej