Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny

Znajdujesz się w: Skip Navigation LinksStrona główna > Informacje o portalu
Uwaga !!! Ważna informacja !!!

Pouczenie dla powoda na podstawie art. 125 § 2[1] K.p.c.:
Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

Uzyskanie nr PESEL pozwanego

Zgodnie z nowelizacją ustawy k.p.c., na powoda został nałożony obowiązek jednoznacznej identyfikacji strony pozwanej, a w przypadku osób fizycznych na wskazaniu numeru PESEL lub NIP. W przypadku braku numeru PESEL pozwanego, konieczne jest zwrócenie się do odpowiedniego organu z wnioskiem o uzyskanie nr PESEL osoby trzeciej. Wszelkie informacje w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych www.msw.gov.pl bądź bezpośrednio na stronie https://mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/numer-pesel/14216,PESEL.html

Uwaga! Wniosek o udostępnienie numeru PESEL należy kierować w pierwszej kolejności do właściwego organy gminy. Zgodnie z informacji uzyskanymi od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czas rozpatrzenia sprawy przez właściwy organ gminy jest znacznie krótszy niż czas rozpatrzenia sprawy przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSW.

Z poważaniem, Administratorzy

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej