Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny

Znajdujesz się w: Skip Navigation LinksStrona główna > Informacje o portalu
Uwaga !!! Ważna informacja !!!

Pouczenie dla powoda na podstawie art. 125 § 2[1] K.p.c.:
Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

Obniżenie opłaty w sprawach o roszczenia z czynności bankowych oraz wnioski o umorzenie postępowania

Z dniem 17 lutego 2017 r. w systemie EPU zostały udostępnione nowe funkcjonalności dla pozwu:

- ograniczenie opłaty od pozwu w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.) w sytuacji gdy powód jest konsumentem lub osobą prowadzącą gospodarstwo rodzinne (art. 13 ust. 1a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 623 z późn. zm.)).

- zgłoszenie wniosku o umorzenie postępowania w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub uchylenia nakazu zapłaty (art.. 505[32] § 4 K.p.c., art. 505[33] § 3 K.p.c. oraz art. 505[34] § 3 K.p.c. wprowadzone Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311). Funkcja aktywna od dnia 1 marca 2017 r.Pliki do pobrania:
1. roszczenie_bankowe_wnioski_o_umorzenie_tutorial.pdf
Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej