Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny

Znajdujesz się w: Skip Navigation LinksStrona główna > Informacje o portalu
Uwaga !!! Ważna informacja !!!

Pouczenie dla powoda na podstawie art. 125 § 2[1] K.p.c.:
Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

EPU - Informacja dla powodów

Informacja dla Powodów i osób działających w imieniu Powodów

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć osoba fizyczna będąca powodem lub działająca w imieniu powoda (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, osoba reprezentująca itd.) posiadająca w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl aktywne konto użytkownika oraz dysponująca ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego.

Konto użytkownika zakłada się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wniosku rejestracyjnego o założenie konta. Rejestracja konta w systemie.

Pozew i inne pisma procesowe można podpisywać posiadanym certyfikatem kwalifikowanym wystawionym przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji. Osoba nie posiadająca ważnego certyfikatu kwalifikowanego przed złożeniem pozwu powinna złożyć wniosek o wydanie certyfikatu przez Centrum Certyfikacji EPU i pobrać certyfikat. Polityka certyfikacji.

Opłaty sądowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym wnoszone są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem dostawcy usług płatności. Rozporządzenie MS w sprawie opłat.

Powód lub osoba działająca w imieniu powoda składając pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym wybiera elektroniczną formę komunikacji z sądem za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu www.e-sad.gov.pl oraz akceptuje regulamin doręczeń elektronicznych. Rozporządzenie MS w sprawie trybu doręczeń elektronicznych.

Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu powód lub osoba działająca w imieniu powoda w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego.
Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej